• +386 1 280 16 20
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Novo v naši ponudbi

Poleg klasičnih delavnic v učilnici izvajamo določene delavnice tudi na daljavo,
in sicer s pomočjo aplikacij Zoom oziroma Google Meet.
Ravno tako vam nudimo usposabljanje v naši posodobljeni spletni učilnici.

Več informacij

Znanje sejemo že 33 let

Od leta 1989 dalje z našimi razvojnimi, svetovalnimi in izobraževalnimi storitvami spodbujamo ustvarjalen razvoj odraslih.

Učinkovit tim

Ko izhajamo iz načel in meril odličnosti EFQM in modelov Clausa Møllerja, zelo hitro transformiramo heterogeno skupino v usklajen tim.

Odlično podjetje

Managerjem v pomoč za hitrejše uveljavljanje poslanstva,
vizije in poslovnih ciljev ter za učinkovito obvladovanje sprememb.

Več informacij

BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE DELAVNICE

DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA
DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA(Windows, Raziskovalec, Word, Excel, internet in elektronska pošta) 40 ur
DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA
DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA(Windows, Raziskovalec, Word, Excel, internet in elektronska pošta) 40 ur
V okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 vam je na voljo možnost BREZPLAČNE vključitve v računalniško delavnico, kjer se boste usposobili za osnovno delo z računalnikom, pisanje besedil, izdelavo preglednic, brskanje po spletu in za delo z elektronsko pošto.
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim in brezposelnim osebam, predvsem starejšim od 45 let, ki imajo največ štiriletno srednjo poklicno šolo in so manj usposobljeni ter si želijo izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter zaradi osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

RAČUNALNIŠKO PREDZNANJE ZA UDELEŽBO NA DELAVNICI NI POTREBNO!

Za prijave in dodatne informacije se obrnite na podjetje AGORA, d. o. o., Parmova 53, Ljubljana Tel.: 01/280-16-20, GSM: 031 603 396 ali agora@agora.si.

PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA</br>  ECDL – OBDELAVA BESEDIL
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
ECDL – OBDELAVA BESEDIL
(izdelava dokumentov, oblikovanje, predmeti, spajanje, priprava za tiskanje in tiskanje) 30 ur
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA</br>  ECDL – OBDELAVA BESEDIL
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
ECDL – OBDELAVA BESEDIL
(izdelava dokumentov, oblikovanje, predmeti, spajanje, priprava za tiskanje in tiskanje) 30 ur
V okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 vam je na voljo možnost BREZPLAČNE vključitve v računalniško delavnico, kjer si boste pridobili vsa znanja, ki so potrebna za pridobitev certifikata ECDL – Obdelava besedil (osnovni nivo). Med drugim boste pridobili znanja in veščine za izdelavo, oblikovanje in preoblikovanje dokumentov, njihovo tiskanje in razpošiljanje. Ravno tako boste obvladali delo s tabelami in slikami znotraj urejevalnika besedil …
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim osebam, predvsem starejšim od 45 let, ki imajo največ štiriletno srednjo poklicno šolo in so manj usposobljeni ter si želijo izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter zaradi osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
RAČUNALNIŠKO PREDZNANJE ZA UDELEŽBO NA DELAVNICI NI POTREBNO!
Za prijave in dodatne informacije se obrnite na podjetje AGORA, d. o. o., Parmova 53, Ljubljana Tel.: 01/280-16-20, GSM: 031 603 396 ali agora@agora.si.

SODOBNA SPLETNA ORODJA IN NJIHOVA VARNA UPORABA
SODOBNA SPLETNA ORODJA IN NJIHOVA VARNA UPORABA(elektronska pošta, spletne shrambe, Googlovi dokumenti in preglednice, Skype, Facebook, informacijska varnost) 40 ur
SODOBNA SPLETNA ORODJA IN NJIHOVA VARNA UPORABA
SODOBNA SPLETNA ORODJA IN NJIHOVA VARNA UPORABA(elektronska pošta, spletne shrambe, Googlovi dokumenti in preglednice, Skype, Facebook, informacijska varnost) 40 ur
V okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 vam je na voljo možnost BREZPLAČNE vključitve v računalniško delavnico, kjer se boste usposobili za osnovno delo z elektronsko pošto, spletnimi shrambami, izdelavo Googlovih dokumentov in preglednic, komuniciranja s pomočjo Skypa in spoznali socialna omrežja. Ravno tako boste pridobili specifična znanja in veščine, potrebne za varno uporabo sodobne računalniške opreme.
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim in brezposelnim osebam, predvsem starejšim od 45 let, ki imajo največ štiriletno srednjo poklicno šolo in so manj usposobljeni ter si želijo izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter zaradi osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
RAČUNALNIŠKO PREDZNANJE ZA UDELEŽBO NA DELAVNICI NI POTREBNO!
Za prijave in dodatne informacije se obrnite na podjetje AGORA, d. o. o., Parmova 53, Ljubljana Tel.: 01/280-16-20, GSM: 031 603 396 ali agora@agora.si.

PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA</br>  ECDL – PREGLEDNICE
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
ECDL – PREGLEDNICE
(celice, delo z listi, formule in funkcije, oblikovanje, grafikoni,
priprava izpisov) 30 ur
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA</br>  ECDL – PREGLEDNICE
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
ECDL – PREGLEDNICE
(celice, delo z listi, formule in funkcije, oblikovanje, grafikoni,
priprava izpisov) 30 ur
V okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 vam je na voljo možnost BREZPLAČNE vključitve v računalniško delavnico, kjer si boste pridobili vsa znanja, ki so potrebna za pridobitev certifikata ECDL – Preglednice (osnovni nivo). Med drugim boste pridobili znanja in veščine za zasnovo, izdelavo, spreminjanje in tiskanje preglednic, vnos formul in funkcij, izdelavo grafikonov, napredno oblikovanje … Usposabljanje je namenjeno zaposlenim osebam, predvsem starejšim od 45 let, ki imajo največ štiriletno srednjo poklicno šolo in so manj usposobljeni ter si želijo izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter zaradi osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. RAČUNALNIŠKO PREDZNANJE ZA UDELEŽBO NA DELAVNICI NI POTREBNO! Za prijave in dodatne informacije se obrnite na podjetje AGORA, d. o. o., Parmova 53, Ljubljana Tel.: 01/280-16-20, GSM: 031 603 396 ali agora@agora.si.

BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE DELAVNICE

DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA
DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA
DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA
DIGITALNO KOMPETENTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA
(Windows, Raziskovalec, Word, Excel, internet in elektronska pošta) 40 ur

PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA</br>  ECDL – OBDELAVA BESEDIL
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
ECDL – OBDELAVA BESEDIL
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA</br>  ECDL – OBDELAVA BESEDIL
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
ECDL – OBDELAVA BESEDIL
(izdelava dokumentov, oblikovanje, predmeti, spajanje, priprava za tiskanje in tiskanje) 30 ur

SODOBNA SPLETNA ORODJA IN NJIHOVA VARNA UPORABA
SODOBNA SPLETNA ORODJA IN NJIHOVA VARNA UPORABA
SODOBNA SPLETNA ORODJA IN NJIHOVA VARNA UPORABA
SODOBNA SPLETNA ORODJA IN NJIHOVA VARNA UPORABA
(elektronska pošta, spletne shrambe, Googlovi dokumenti in preglednice, Skype, Facebook, informacijska varnost) 40 ur

PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA</br>  ECDL – PREGLEDNICE
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
ECDL – PREGLEDNICE
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA</br>  ECDL – PREGLEDNICE
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA
ECDL – PREGLEDNICE
(celice, delo z listi, formule in funkcije, oblikovanje, grafikoni,
priprava izpisov) 30 ur

RAČUNALNIŠKO PREDZNANJE ZA UDELEŽBO NA DELAVNICAH NI POTREBNO!

Usposabljanja so namenjena zaposlenim in brezposelnim osebam, predvsem starejšim od 45 let, ki imajo največ štiriletno srednjo poklicno šolo in so manj usposobljeni ter si želijo izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter zaradi osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Udeležba na delavnicah je za udeležence brezplačna, saj jo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.
Prijavo za udeležbo na eni od ponujenih delavnic lahko uredite prek spletnega obrazca tukaj.

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

CERTIFICIRAJTE SVOJE RAČUNALNIŠKE KOMPETENCE S SPRIČEVALOM ECDL

Image

Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je VODILNO mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po celem svetu. Do zdaj se je v program ECDL vključilo že več kot 15 milijonov kandidatov.

V upravah in družbah držav Evropske skupnosti je ECDL priznan standard za uporabnike osebnih računalnikov za delo s pisnimi, računskimi, predstavitvenimi datotekami ter bazami, informacijami in komunikacijami v mrežah … AGORA d. o. o. je pooblaščeni ECDL testni center, v katerem se lahko usposobite in pridobite indeks ter opravljate praktične testne naloge.

INFORMACIJSKA VARNOST

ZDRUŽITE OSNOVNA ZNANJA, VEZANA NA INFORMACIJSKO VARNOST, Z ECDL-CERTIFIKATOM

NOVO v Sloveniji!
 
Računalniška delavnica »Informacijska varnost«
(po programu certificiranja ECDL)
Za vse uporabnike IKT

MNENJA UDELEŽENCEVPRIČEVANJAZADOVOLJNE STRANKE

NAŠI PARTNERJI

POSPEŠUJEMO RAZVOJ LJUDI IN ORGANIZACIJ

Delovni čas

PONEDELJEK - PETEK
07:00 - 15:00

Poiščite nas

© 1989 - 2022 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |