• +386 1 280 16 20
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ECDL - OPISI IZPITNIH VSEBIN PO MODULIH

 

Modul 1: Osnovni koncepti informacijske tehnologije (IT)


Modul zahteva, da kandidat pozna osnovno fizično zgradbo osebnega računalnika in da razume nekatere osnovne koncepte IT, kot so pomnilnik in podatkovni pomnilnik, pomen računalniških aplikacij za družbo in uporabo podatkovnih omrežij v računalništvu. Kandidat mora razumeti, kako se sistemi IT pojavljajo v vsakdanjem življenju in kako lahko osebni računalniki vplivajo na zdravje. Kandidat se mora zavedati določenih varnostnih in pravnih zadev, ki so povezane z računalniki.

 

UČNI NAČRT za Modul 1

 

Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek


Od kandidata se zahteva, da pokaže znanje in usposobljenost za uporabo osnovnih funkcij osebnega računalnika in operacijskega sistema. Kandidat se mora znajti v okolju z namiznim računalnikom. Znati mora organizirati datoteke ter mape in z njimi rokovati: jih kopirati, premikati in brisati. Kandidat mora pokazati znanje uporabe računalnikovih ikon in rokovanja z okni. Pokazati mora usposobljenost za uporabo iskalnih pripomočkov, preprostih načinov urejanja in upravljanja tiska, ki so na voljo v operacijskem sistemu.

 

UČNI NAČRT za Modul 2

 

Modul 3: Obdelava besedil


Kandidat mora na osebnem računalniku pokazati znanje uporabe aplikacije za obdelavo besedil. Razumeti in znati mora opraviti osnovne postopke ustvarjanja, formatiranja in zaključevanja dokumenta in ga pripraviti za razpošiljanje. Kandidat mora pokazati usposobljenost za uporabo nekaterih naprednejših funkcij urejevalnika besedil, kot so ustvarjanje tabel, vključevanje slik in podob v dokument, prenašanje objektov in uporabo orodij za urejanje pošte.

 

UČNI NAČRT za Modul 3

 

Modul 4: Preglednice


Kandidat mora razumeti osnovne koncepte preglednic in na osebnem računalniku pokazati zmožnost uporabe aplikacije za preglednice. Razumeti mora in znati opraviti osnovne, z nastavljanjem, formatiranjem in uporabo preglednic povezane postopke. Znati mora opraviti osnovne matematične in logične operacije, tako da uporabi osnovne formule in funkcije. Kandidat mora pokazati znanje uporabe nekaterih naprednejših funkcij aplikacije za delo s preglednicami, kakor so prenašanje objektov ter ustvarjanje grafov in diagramov.

 

UČNI NAČRT za Modul 4

 

Modul 5: Podatkovne baze


Kandidat mora razumeti osnovne koncepte podatkovnih baz in pokazati znanje njihove uporabe na osebnem računalniku. Modul je razdeljen na dva dela: prvi del je preizkus znanja kandidata, da z uporabo standardnega programa razvije in načrtuje preprosto podatkovno bazo, v drugem delu pa se od kandidata zahteva, da zna pridobiti podatke iz obstoječe podatkovne baze z uporabo standardnega poizvedovalnega jezika ter orodij za izbor in razvrščanje, ki so na voljo v konkretnem primeru. Kandidat mora znati tudi izdelati in spreminjati poročilo.

 

UČNI NAČRT za Modul 5

 

Modul 6: Predstavitve


Modul zahteva od kandidata znanje uporabe predstavitvenih orodij osebnega računalnika. Kandidat mora znati opraviti osnovna opravila, kot so ustvarjanje, formatiranje in priprava predstavitve za razpošiljanje in prikaz. Kandidat mora pokazati, da zna pripraviti različne predstavitve za različno publiko in za različne situacije. Znati mora uporabljati osnovne postopke uporabe grafike in diagramov ter obvladati različne predstavitvene efekte.

 

UČNI NAČRT za Modul 6

 

Modul 7: Podatki in komunikacije


Ta izpit je razdeljen na dva dela. Prvi del, podatki, zahteva, da kandidat opravi osnovne naloge iskanja v omrežju z uporabo aplikacije za omrežno iskanje in razpoložljivega omrežnega iskalnika, da označi rezultate iskanja in da natisne omrežne strani ter poročila o iskanju. Drugi del, komunikacije, zahteva, da kandidat pokaže znanje uporabe programa za elektronsko pošto pri pošiljanju in prejemanju sporočil, prilaganju dokumentov ali datotek sporočilu in da zna z uporabo programa za elektronsko pošto nastaviti mape in kazala za sporočila ter z njimi rokovati.

 

UČNI NAČRT za Modul 7

 

 

AM3: Obdelava besedil – nadaljevalna stopnja


Modul zahteva od kandidata poznavanje in obvladovanje zahtevnejših funkcij aplikacije za obdelavo besedil. Kandidat mora biti pri delu učinkovit in sposoben uporabljati zahtevnejša orodja. Znati mora izdelati, oblikovati in urejati zahtevne dokumente, ki poleg tekstovnega dela vsebujejo še tabele, različne grafične elemente ali slike. Ravno tako mora znati uporabljati orodja za delo z makro ukazi ter zahtevnejše funkcije, namenjene združevanju dokumentov, ki se nahajajo znotraj aplikacije za obdelovanje besedil.

 

UČNI NAČRT za Modul AM3

 

AM4: Preglednice – nadaljevalna stopnja


Modul zahteva od kandidata obvladovanje zahtevnejših funkcij aplikacije za elektronske preglednice. Kandidat mora biti pri delu učinkovit in sposoben izdelati zahtevnejše preglednice. To pomeni, da mora znati dodajati in spreminjati številske, tekstovne in grafične elemente ter jih razvrščati, iskati in podatke medsebojno povezovati. Znati mora tudi izdelati in oblikovati zahtevne grafikone, uporabljati logične, statistične in matematične funkcije ter uporabljati razpoložljiva orodja za analizo in kontrolo podatkov ter sestaviti enostavne makro ukaze.

 

UČNI NAČRT za Modul AM4

 

AM5: Uporaba podatkovnih baz – nadaljevalna stopnja


Modul zahteva od kandidata poznavanje ključnih konceptov zasnove in uporabe kompleksnih povezav za izdelavo naprednih podatkovnih baz in poročil. Kandidat mora biti sposoben razumeti ključne dejavnike, pomembne za razvoj in uporabo baz podatkov, poznati mora napredne možnosti za izdelavo tabel ter izdelati zahtevne relacijske povezave med njimi, oblikovati in izdelati zahtevnejše poizvedbe, izdelati obrazce z vgrajenimi kontrolniki in podobrazci, izdelati poročila z dodanimi izračuni in ostalimi elementi za učinkovito poročanje, ravno tako mora znati izboljšati produktivnost dela z vgradnjo makrov in ostalih orodij za povezavo in izmenjavo podatkov.

 

UČNI NAČRT za Modul AM5

 

AM6: Predstavitve – nadaljevalna stopnja


Modul zahteva, da kandidat razume pomen načrtovanja in uporabe celostne podobe pri izdelavi napredne diaprojekcije ter pri njeni izdelavi upošteva tudi sestavo ciljnega občinstva. Znati mora izdelati in spreminjati predloge in ozadja diapozitivov, dodajati in oblikovati slike, organigrame … uporabljati napredne možnosti pri oblikovanju in urejanju grafikonov, dodajati filmske in zvočne posnetke, uporabiti različne možnosti za povezovanje podatkov, izdelati diaprojekcijo po meri, nadzorovati njeno izvajanje in poznati napredne nastavitvene možnosti programa.

 

UČNI NAČRT za Modul AM6

 

 

ECDL CAD: 2D računalniško podprto risanje


Modul zahteva, da kandidat pokaže usposobljenost za uporabo nekaterih standardnih možnosti CAD aplikacij za izdelavo in delo z objekti in elementi v 2D načinu. Kandidat mora biti sposoben spreminjati lastnosti in dimenzije objektov, pripraviti izdelek za tiskanje/risanje in ga tudi natisniti/izrisati. Ravno tako mora pokazati usposobljenost za uporabo nekaterih bolj zahtevnih možnosti CAD aplikacij, kot je na primer vstavljanje objektov iz drugih aplikacij.

 

UČNI NAČRT za Modul CAD

 


© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |