• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • PARTNER PODJETNIH

   

   

  AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije, je bilo ustanovljeno 21. septembra 1989. Sedež podjetja je na Parmovi 53 v Ljubljani, kjer imamo učilnice za izobraževalno delo in kabinete za razvojno ter svetovalno delo. Da se odjemalcem čim bolj približamo, po potrebi izvajamo storitve v vseh krajih Slovenije in Evrope.

   

  POSLANSTVO podjetja se glasi: V skladu z načeli in merili poslovne odličnosti stalno razvijamo znanja podjetništva, partnerskih sodelovanj in vodenja z učinkovito uporabo informacijske tehnologije ter vseživljenjskega učenja za razvoj vseh partnerjev.

   

  Naše glavne registrirane dejavnosti so: drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (85.59), drugo podjetniško in poslovno svetovanje (70.22) ter raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike (72.20).


  SMO:

  • Partner za pospešeno uveljavljanje osebnih in poslovnih sprememb zaposlenih in organizacij
  • Izvajalec aktivnosti pri izboru slovenskih poslovnih Gazel
  • Izobraževalni in svetovalni center za obvladovanje informacijske tehnologije zaposlenih v gospodarstvu, javnih in državnih organizacijah ter med brezposelnimi
  • Pooblaščeni center za izdajo evropskih računalniških spričeval – ECDL
  • Pooblaščena ustanova za izdajo javno veljavne listine »Računalniška pismenost za odrasle«
  • Avtorizirani trening center za podjetje AutoDesk
  • MCP partner podjetja Microsoft

   

  Skupaj s partnerji POSPEŠENO UVELJAVLJAMO SPREMEMBE v osebnem razvoju, timih in podjetjih. V različnih svetovanjih, treningih, usposabljanjih in delavnicah razvijamo sistem splošne poslovne odličnosti in voditeljstva ter učinkovito delo z informacijsko tehnologijo. Splošna poslovna odličnost je vse, kar mora človek vedeti in znati, da je uspešen v vsakem poslu, od osebne kvalitete pri dodajanju vrednosti, reševanja izzivov, vzdrževanja dobrih odnosov do navduševanja ljudi in prijetnega komuniciranja. Voditeljstvo, kot upravljanje spleta produktivnosti, odnosov in kvalitete. Da lahko zvišujemo učinkovitost poslovne informacijske tehnologije, se je treba redno izpopolnjevati in pridobivati znanja za njeno praktično uporabo.

   

  Team nosilcev razvojnega, svetovalnega in pedagoškega dela tvorijo redno in honorarno zaposleni strokovnjaki, z najmanj visoko izobrazbo, ki so eksperti pri uporabi različnih računalniških orodij ter imajo kvalifikacije in veščine s področij NLP, coachinga, moderiranja, praktičnega vodenja po sistemu Clausa Møllerja, poslovne odličnosti EFQM in kakovosti ISO.

   

  Stebri Unesca so nam v oporo in stalna USMERITEV pri aktivnih metodah dela in motiviranju vsakega udeleženca za doseganje čim boljših rezultatov poslovnega sodelovanja:

  I. VEDETI (temeljno znanje in načini za dopolnjevanje, samostojno učenje)
  II. NAREDITI(odnos do dela in skupinskega dela, prepletanje delo-šolanje)
  III.BITI (razvoj osebnosti, doživljanje razuma, domišljije, lepote, komuniciranja, vodenje)
  IV.ŽIVETI V SKUPNOSTI(sožitje s sosedom, dragocenost raznolikosti biologije, kultur...)

   

  Z NAMI BOSTE POSPEŠENO UVELJAVILI VIZIJO, POSLOVNE CILJE IN SPREMEMBE MED ZAPOSLENIMI!

   

 • REFERENCE

   

  Sodelovanje v domačih in evropskih projektih: Računalniško opismenjevanje brezposelnih 2005–2006, Center vseživljenjskega učenja ljubljanske regije Inti.si 2005–2007, Usposabljanje na delovnem mestu 2007–2010, Stari starši Vnuki 2008–2011 ter Dvig pismenosti odraslih 2010–2013, Splošno neformalno izobraževanje odraslih 2011–2014.

   

  Podjetniška svetovanja: štirje svetovalci smo svetovali preko 400 organizacijam in posameznikom pri preveritvi poslovne zamisli in ustanovitvi podjetja, vodenju in upravljanju rasti, razvoju človeških virov, invencijah in inovacijah, proizvodnji, tehnologiji in kakovosti, financiranju, investicijah in skupnih vlaganjih ter v uporabi informacijske tehnologije.

   

  Digitalne kompetence:zagotavljamo jih s pridobitvijo in vzdrževanjem statusa ECDL izpitnega centra za podeljevanje ECDL (evropskega računalniškega) spričevala, kot zunanji izvajalec aktivnosti programov APZ ZRSZ za brezposelne, kot avtorizirani trening center za podjetje AutoDesk ter statusa MCP partner podjetja Microsoft.

   

  Usposabljanja za razvoj podjetnosti, vodenja in informacijske tehnologije: v zadnjih petih letih se je na 42 lokacijah naših izobraževanj udeležilo več kot 3.500 oseb, v skupnem obsegu več kot 20.500 pedagoških ur.

   

  ECDL – evropsko računalniško spričevalo: 11 naših verificiranih izpraševalcev je v zadnjih petih letih opravilo preko 12.000 testiranj za več kot 1.800 kandidatov in podelilo preko 1.500 spričeval ECDL.

   

  Gazele - hitrorastoča in uspešna podjetja: ocenili smo osem regijskih zmagovalcev od skupno osemnajstih opravljenih ocen v zadnjih treh letih.

   

  Dodatni certifikati: nekateri naši zaposleni imajo pridobljene certifikate za pedagoško-andragoško izobrazbo, magisterij podjetništva, podiplomskega izobraževanja iz družinske dinamike, za interne presojevalce kakovosti po sistemu ISO in ocenjevalce modela odličnosti EFQM, poslovnega Coacha, trenerja NLP...

   

   

  POSLOVNI PARTNERJI

   

  V zadnjih petih letih smo sodelovali s preko 600 različnimi partnerji iz vse države. Med drugim:


  DRUŽBE in PODJETNIKI

   

  Abanka d.d.; Adria mobil d.o.o.; A monting d.o.o.; A.B.Z. d.o.o.; ABV kovinski izdelki d.o.o.; Ags gastro sistemi d.o.o.; Al-Kam d.o.o.; Alpos d.d.; Avtera d.o.o.; Avtohiša Real; Avtomerkur pso Bežigrad d.d.; Avtotehna d.d.; Avtotehna vis d.o.o.; Avtoval d.o.o.; B.L. Watt d.o.o.; Barian d.o.o.; Barjans d.o.o.; Barotehna d.o.o.; Bartog d.o.o.; Beauty center  Rogaška d.o.o.; Bel print d.o.o.; Beli gaber d.o.o.; Belpro d.o.o.; Beluga d.o.o.; Bio - tehna engineering d.o.o.; Biro 93 d.o.o.; Biro NG d.o.o.; Birografika Bori d.o.o.; Bisnode d.o.o.; Behringer ingelheim pharma, Bograf d.o.o.; Bolero d.o.o.; Bon d.o.o.; Braming international d.o.o.; Breza commerce d.o.o.; Brik d.o.o.; Bvi d.o.o.; Caravan d.o.o.; Carpe diem d.o.o.; Castrum d.o.o.; CBT d.o.o.; Center čebelica d.o.o.; Ceste - mostovi Celje d.d.; Cestno podjetje Ljubljana d.d.; Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.; Cevoplin d.o.o.; Chang hsing enterprise d.o.o.; Ciklus d.o.o.; City studio d.o.o.; Cookinox d.o.o.; DDC svetovanje inženiring d.o.o.; D & B fining d.o.o.; Deker d.o.o.; Delavska hranilnica d.d.; Dom trade d.o.o.; Egida d.o.o.; Elma d.d.; Elvez d.o.o.; Energoplan d.d.; Epg - instalacije d.o.o.; Feniksšped d.o.o.; Fotona d.d.; Fragmat izolirka d.o.o.; Etis d.o.o.; Gen-i d.o.o.; Geodeti d.o.o.; Geoplin plinovodi d.o.o.; Geosvet d.o.o.; Gia-s industrijska oprema d.o.o.; Goltrade d.o.o.; Gospodarsko razstavišče d.o.o.; Imos d.d.; Impress d.d.; Instalacije Grosuplje d.d.; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.; Instalacije Krušec Tomaž s.p.; It 100 d.o.o.; Javno komunalno podjetje Grosuplje; Kamen Jerič, Jožef Jerič s.p.; Kermauner Boštjan s.p.; Kgž d.o.o.; Kirs d.o.o.; Kogast Grosuplje d.d.; Kovinostroj d.o.o.; Kovinousluga d.o.o.; Kovinotehna MKI d.o.o.; Liko pris d.o.o.; Livar d.d.; Luka Koper d.d.; Luka Koper Inpo d.o.o.; Newtron & Company d.o.o.; Re plus d.o.o.; Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.; Salonit Anhovo, kamnolomi d.o.o.; Sašek  d.o.o.; Simič & partnerji, davčno svetovanje d.o.o.; Soške elektrarne d.o.o.;  Mlinotest d.d.; Nevtron & Company d.o.o.; Sintal d.d.; Stolarna Dobrepolje d.d.; Teknoxgroup d.o.o.; Tipro keyboards d.o.o.; Tiskarna Ljubljana, družba za grafične storitve, d.d.; TPV Johnson controls d.o.o.; Trak - tovarna trakov in elastike d.o.o.; Trgojan d.o.o.; Universal d.d.; Varstal d.o.o.; Žale javno podjetje d.o.o.; Živex d.o.o. …

   


  DRŽAVNE USTANOVE, ZAVODI, ORGANIZACIJE


  Center za socialno delo  Ribnica; Center za socialno delo Cerknica; Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah; Center za socialno delo Radlje ob Dravi; Davčna uprava RS; Dom starejših občanov Preddvor; JAPTI – javna agencija za podjetništvo in tuje investicije;  Medobčinski zavod za izobraževanje delavcev  pri obrtnikih obalno kraške regije; Ministrstvo za obrambo; Ministrstvo za kmetijstvo; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za šolstvo in šport; Občina Bohinj; Območna obrtno podjetniška zbornica Ljubljana Moste-Polje; Območna obrtno podjetniška zbornica Kranj; Območna obrtno podjetniška zbornica Grosuplje; Območna obrtno podjetniška zbornica Vrhnika; Območna obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica; Območna obrtno podjetniška zbornica Novo mesto; Območna obrtno podjetniška zbornica Velenje; Območna obrtno podjetniška zbornica Ribnica; Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenska Bistrica; Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana; Območna obrtno podjetniška zbornica Kočevje; Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale; Območna obrtno podjetniška zbornica Škofja Loka; Območna obrtno podjetniška zbornica Tržič; Območna obrtno podjetniška zbornica Metlika; Območna obrtno podjetniška zbornica Tolmin; Obrtna zadruga Magro; Ortopedska bolnišnica Valdoltra; Osnovno zdravstvo Gorenjske; Sklad dela Ljubljana; Tehniški muzej Slovenije; Upravna enota Murska Sobota; UKC Ljubljana; Varstveno delovni center Tončke Hočevar Ljubljana; Vrtec Trbovlje; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih ljubljanske regije; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih občine Vrhnika; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih občine Domžale; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih gorenjske regije; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih severno primorske regije; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih celjske regije; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih Krško; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih Novo mesto; Zavod za izobraževanje delavcev pri obrtnikih Metlika; Zavod  RS za šolstvo; Zavod RS za zaposlovanje …

   

 • NAČELA DELOVANJA

   

   

  NAČELA in merila modela odličnosti EFQM, praktičnega vodenja Clausa Møllerja ter moderiranja in nevrolingvističnega programiranja so naši temelji partnerstva z vsako organizacijo, ki jih prepletamo z aktivnimi oblikami sodelovanj za učinkovit osebni ali skupni poslovni razvoj.

   

  ZATO:

   

  1. Partnerstvo je integralni del poslanstva, vizije in poslovne strategije organizacije
  Menedžment organizacije je aktivni člen uveljavljanja poslovnih ciljev organizacije v vseh oblikah razvoja in uveljavljanja sprememb.

   

  2. Partnerstvo je stalni proces

  Partnerstvo je proces, ki se stalno nadgrajuje. Proces je razdeljen na podprocese, kjer ima vsak svoje cilje, vsebine, metode motiviranja in izvedbe ter roke, in sicer od načrta, izvedbe, preveritve do dopolnitve.

   

  3. Partnerstvo vključuje vse zaposlene
  V partnerstvo vključujemo vse zaposlene, ki stalno razvijajo kompetence in lažje prevzemajo aktivno vlogo pri izvajanju sprememb. To je še posebej pomembno, ko želimo doseči boljše finančne rezultate, izboljšati kvaliteto procesov, storitev in izdelkov, spremeniti navade in običaje, izboljšati komunikacijo in sodelovanje.

   

  4. Partnerstvo spodbuja razvojne spremembe
  Sodelovanje prinaša nova znanja in veščine, ki dvigajo željo po spremembi odnosov in vedenja. Pri vsakem sodelovanju posredujemo orodja in metode, ki jih lahko udeleženci takoj uporabijo.

   

  5. Partnerja uskladita cilje, vsebine in metode podprocesov
  Menedžment usklajuje načrtovanje ter sodeluje v izvajanju in dopolnjevanju podprocesov. S svojim zgledom in aktivno vlogo spreminja navade in vedenje.

   

  6. Partnerstvo navdušuje sodelujoče
  Z zgledom vodilnih ter z aktivnimi oblikami sodelovanja navdušujemo in motiviramo udeležence v izpopolnjevanje neučinkovitih postopkov in odnosov. Uporabljamo različne načine posredovanja znanj, informacij ali veščin, da sodelujoče čim prej navdušimo za razvoj.

   

  7. Partnerstvo se zelo prilagaja potrebam udeležencev
  V vseh oblikah sodelovanj z udeleženci, upoštevamo njihovo strokovnost, se prilagodimo njihovim potrebam ter jih prilagodimo osebnim in skupnim poslovnim ciljem.

   

  8. Vsebine partnerstva so razumljive in celovite za vse udeležence

  Razumljivost partnerskih vsebin ustno ali pisno podajamo tako, da so s strani strokovnjakov kot tudi laikov sprejete brez zadržkov. Vsebine se obravnavajo celovito z različnimi sporočilnimi sredstvi (ustno, pisno, elektronsko, demonstracijsko, z igro vlog …) in med sodelovanjem spodbujajo k nadaljnjemu razvoju.

   

  9. Partnerstvo pozitivno vpliva na zasebno in poslovno življenje udeleženih
  Partnersko sodelovanje dviguje osebno kvaliteto življenja in dela vsakega udeleženca in poslovne organizacije. Informacije, znanja in veščine so uporabne v zasebnem in poslovnem življenju.

   

  10. Partnerstvo je vseživljenjsko učenje udeležencev
  V partnerstvu stalno razvijamo ključne kompetence vseživljenjskega učenja. Poseben poudarek dajemo kompetencam samoiniciativnosti in podjetnosti, učenju učenja ter razvoju socialnih kompetenc in digitalne pismenosti.

   

 • MNENJA UDELEŽENCEV NAŠIH USPOSABLJANJ

   

  »Uporabne zadeve, ki se jih splača spoznati in uporabiti.«

  Katja P., Ljubljana, oktober 2010

   

  »Nadvse priporočljiv tečaj.«

  Ljubo Z., Nova Gorica, oktober 2010

   

  »Z usposabljanjem sem bil zelo zadovoljen in sem se z njim naučil stvari, ki se jih sicer ne bi nikoli. Naučeno bom s pridom uporabil pri svojem delu.«

  Miha M., Nova Gorica, oktober 2010

   

  mnenjaUdelezencev

   

  »Izobraževanje je primerno tako za začetnike, kot tudi za tiste, ki želijo osvežiti in nadgraditi znanje.«

  Karel J., Litija, julij 2010

   

  »Pridite na tečaj, ne bo vam žal.«

  Jože P., Grosuplje, junij 2010

   

  »Zelo dobro predstavljeno in zelo uporabno.«

  Andrej Z., Grosuplje, junij 2010

   

  »Usposabljanje za pridobivanje novih računalniških znanj priporočam vsakemu vsaj 1x na leto.«

  Jelka K., Ivančna Gorica, maj 2010

   

  »Super tečaj, ki se ga je vredno udeležiti, saj prinese znanje za vsakdanjo rabo.«

  Samo F., Trbovlje, april 2010

   

  »Agora je dobra izbira za CAD usposabljanja. Vsi pogoji dela so vrhunski.«

  Tadej Š., Ljubljana, april 2010

   

  »Izplača se.«

  Davorin O., Litija, marec 2010

   

 • AGORA d.o.o., Podjetje za ustvarjalne komunikacije

  Parmova 53, 1000 Ljubljana

  SI- Slovenija

  E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  Tel: 01/280 16 20

  GSM: 031 603 396

  Fax: 01/280 16 21

  Kje nas najdete? Kje nas najdete?

   

  Delovni čas za stranke:
  Vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro.

  IŠ za DDV: SI68919140
  Transakcijski račun: 61000-1000080920 odprt pri Delavski hranilnici
  Matična št.: 5292336
  Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana
  Št. reg. vložka: 10233800
  Datum vpisa:  16.10.1989

  Glavna dejavnost po NACE:
  85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

   

  Ostale registrirane dejavnosti po NACE:
  62.02 Svetovanje o računalniških napravah in programih
  69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
  70.22 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
  73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij
  72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
  84.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
  85.60 Pomožne storitvene dejavnosti za izobraževanje

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |