• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • RAZVOJ SAMOINICIATIVNOSTI IN PODJETNOSTI

   

  Se vam večkrat zdi, da ste odvisni od drugih in družbenih razmer? Imate pogosto občutek neizpolnjenosti? Se vam zdi, da se vam življenjske priložnosti izmikajo? Vas pogosto prizadenejo pripombe, kritike in predlogi drugih? Večkrat poslušate pripombe na svoj račun? Pogosto delite nasvete drugim? Ste večkrat v dilemi o učinkovitosti svoje življenjske poti? Vas vprašanji »Kdo sem?« in »Kam grem?« spravljata v dileme? Se počutite v učenju in prilagajanju obremenjeni?

   

  CILJI


  Izboljšanje lastne in skupne samoiniciativnosti.
  Dvig osebne uspešnosti v podjetnosti.

   

  PRIČAKOVANA AKTIVNOST (PRISPEVEK) UDELEŽENCEV


  Izražena potreba po izboljšanju lastne samoiniciativnosti in podjetnosti. Podajanje lastnih podjetniških izkušenj. Bralna, pisna in besedna komunikacija z viri in udeleženci.

   

  OBSEG SEMINARJA, DELAVNICE


  16 šolskih ur (4 dni po 4 šolske ure dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV


  Na osnovi izražene podjetnosti in potreb sodelujočih se določijo koraki izboljšav z vključenim nadziranjem, dopolnjevanjem in preverjanjem učinkovitosti. Skozi celo delavnico se krepijo podjetniške spretnosti sodelujočih s pomočjo treningov, skupinskega dela in nastopov udeležencev, analiz, poročil primerov, samoizobraževanj in svetovanj. Osebni cilji se umeščajo v cilje organizacije s stalnim inoviranjem podjetniških priložnosti in realizacijo dogovorov.


  Okvirni sklopi in obdelane vsebine:

  • Etika in osebne kompetence kot pomembna temelja samoiniciativnosti in podjetnosti.
  • Kratkoročno in dolgoročno načrtovanje ter organiziranje lastne in skupne podjetniške dejavnosti.
  • Vpliv upravljanja vodenja in delegiranja na samoiniciativnost in podjetnost.
  • Ovrednotenje in dopolnjevanje lastne ter skupne podjetniške dejavnosti.
  • Krepitev uresničevanja svojih in skupnih zamisli.
  • Učinkovito upravljanje sprememb in podjetniških tveganj.
  • Kako z osebno podjetnostjo vplivati na uveljavljanje priložnosti za doseganje ciljev.
  • (Po dogovoru z naročnikom oziroma po potrebah udeležencev.)


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Povečano samoiniciativnost udeležencev in njihove podjetnosti.
  • Izboljšanje medosebne delovne klime.
  • Vsak sodelujoči bistveno zviša zavedanje in delovanje za dvig lastne in skupne učinkovite podjetnosti ter finančne uspešnosti.
  • Pripomočke načrtnega spremljanja podjetniških priložnosti, ki zelo zvišajo kvaliteto in količino inovacij.

   

 • RAZVOJ VODENJA

   

  Se lepo dogovorite, napišete, rezultati so pa neustrezni? Se dogovarjanje sprevrže v prepričevanje? Imate občutek, da so še rezerve v skupini? Se vam zdi, da vas ne razumejo? Slabo spite zaradi skrbi neuspeha skupine? Vam stalno primanjkuje časa za izpolnjevanje lastnih zavez?

   

  CILJI


  Napredovati v pozitivni besedni komunikaciji v skupini. Preizkusiti se v različnih vodenjih skupine. Učinkovito postavljati lastne in skupinske cilje. Izboljšati motiviranje in kreativnost članov skupine.

   

  PRIČAKOVANA AKTIVNOST (PRISPEVEK) UDELEŽENCEV


  Podajanje lastnih življenjskih vodstvenih izkušenj. Bralna, pisna in besedna komunikacija z viri in udeleženci. Izkušnje in potrebe izboljšanja samoorganizacije časa, ciljev, nalog in vodenja.

   

  OBSEG SEMINARJA, DELAVNICE


  16 šolskih ur (4 dni po 4 šolske ure dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV


  Usposabljanje udeležencev, ki vodijo druge ljudi, se izvaja v obliki seminarja oziroma delavnice in treninga aktivnega situacijskega sodelovalnega učenja. Izvedemo ga tako, da udeleženci pridobivajo informacije iz dobrega zgleda in preizkušanja skupinskega sodelovanja na usposabljanju ter ob prenosu učnih znanj v lastno prakso in analizi le-teh na naslednjem usposabljanju. V skupini do 15 oseb skozi praktične primere, igro vlog in študije primerov udeleženci dopolnjujejo svoja znanja in izkušnje.


  Okvirni sklopi in obdelane vsebine:

  • Jaz, vodja sebe in drugih (doma, na delu in v prostem času).
  • Pravila sodelovanja z reševanji konfliktov med člani skupine.
  • Pozitivna besedna komunikacija spodbuja kreativnost članov skupine.
  • Kreiranje individualnih in skupinskih idej, dogovorov in ciljev.
  • Različna vodenja skupine.
  • (Po dogovoru z naročnikom individualna pomoč in svetovanje v skupinskem delu.)


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Pozitivnejše komuniciranje s seboj in drugimi dvigne raven osebne kreativnosti in skupinskih potencialov.
  • Spretnosti za zmanjšanje konfliktov in stresnih situacij v skupinskem so-delovanju.
  • V različnih skupinskih vodenjih se izboljša postavljanje in doseganje ciljev.
  • Učno gradivo za delo na delavnici in kasnejše samostojno delo.

   

 • RAZVOJ KOMUNICIRANJA in SODELOVANJA

   

  Ste večkrat priča družinskim ali poslovnim nesporazumom? Imate pogosto občutek strahu in nemoči? Se vam nesporazumi spremenijo tudi v konflikte? Vas sodelavci ali bližnji pogosto ne razumejo? Vidite, da so vaša navodila sodelavcem neučinkovita? Pogosto opazite v vaši bližini prenašanje odgovornosti na druge? Vas družinske in poslovne spremembe obremenjujejo? Se imate za učljivo osebo? Želite še učinkoviteje komunicirati in sodelovati?

   

  CILJI


  Izboljšati učinkovitost komuniciranja oziroma sodelovanja z zmanjšanjem nesporazumov. Dobiti veliko povratnih informacij o lastnem so-delovanju. Napredovati v učinkovitem obvladovanju osebne motivacije in skupnega poslovnega uspeha.

   

  PRIČAKOVANA AKTIVNOST (PRISPEVEK) UDELEŽENCEV


  Podajanje lastnih življenjskih komunikacijskih izkušenj. Bralna, pisna in besedna komunikacija z viri in udeleženci.

   

  OBSEG SEMINARJA, DELAVNICE


  12 šolskih ur (3 dni po 4 šolske ure dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV


  Vsebina in način usposabljanja se v največji možni meri prilagodita definiranim potrebam in ciljem udeležencev. V povezavi s poslovnimi cilji organizacije se razvija komuniciranje in sodelovanje zaposlenih v obliki treninga, skupinskega dela in nastopov udeležencev delavnice, analiz posameznih primerov, samoizobraževanj, svetovanj, konzultacij ter drugih dogovorjenih oblik sodelovanja.


  Okvirni sklopi in obdelane vsebine:

  • Spoznavanje in položaji zaznavanja ter barometer razpoloženja.
  • Vzpostavljanje učinkovitega sodelovanja.
  • Sprejemanje, razumevanje in podajanje informacij.
  • Vpliv aktivnega poslušanja na sodelovanje.
  • Vživljanje v različne vloge in prenašanje samo-podpore v sodelovanju.
  • Aktivnosti komuniciranja in sodelovanja, ki krepijo osebni uspeh in samopodobo.
  • (Po dogovoru z naročnikom oziroma po potrebah udeležencev.)


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Učinkovitejše (z manj nesporazumi) sodelovanje z drugimi ljudmi in sodelavci.
  • Večjo motiviranost sodelujočih za lastni uspeh in uspeh podjetja ter doseganje skupnih poslovnih ciljev in s tem povezano večjo ekonomsko uspešnost organizacije.
  • Nove poslovne ideje, predloge izboljšav, inovacij …

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |