• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • KATALOG INFORMACIJSKO RAČUNALNIŠKIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

   

  Namenjen je organizacijam, ki želijo povečati rentabilnost svoje investicije v računalniško strojno in programsko opremo. Katalog vsebuje opisane informacijsko-računalniške standarde znanj in spretnosti za vsako delovno mesto v svoji organizaciji, kjer se uporablja informacijska tehnologija. S katalogom bo organizacija učinkoviteje odpravila pomanjkljivosti ter bolje zadovoljevala potrebe kupcev, dobaviteljev in zaposlenih.

   

  CILJI


  Izdelan Katalog informacijsko-računalnikih znanj in spretnosti za vsako delovno mesto, kjer se uporablja informacijska tehnologija.


  ČASOVNI OBSEG


  Za kooperativnega naročnika z do 30 delovnimi mesti potrebujemo, od dneva potrditve ponudbe do izdelave končne verzije, približno 45 dni.


  VSEBINA


  Prvi korak k boljši izkoriščenosti računalniške strojne in programske opreme je popis potrebnih informacijsko-računalniških znanj in spretnosti za vsako tipično delovno mesto. Ta znanja in spretnosti se lahko dodajo k opisom delovnih mest ali pa jih pripravimo v posebnem katalogu.

   

  Priprava kataloga običajno poteka po naslednjih korakih:

  • Agora in naročnik se v fazi priprav seznanita s stanjem in potrebami ter uskladita tipična delovna mesta ter okvirne stopnje in vsebine standardov.
  • V Agori pripravimo osnutek kataloga (namen, področje in trajanje veljavnosti, roki pridobitve in preveritve znanj in spretnosti, opisi za vsako delovno mesto, nosilci in rok uveljavitve) ter ga predstavimo odgovornim osebam naročnika.
  • Po dopolnitvah naročnika izdelamo predlog, ki ga predstavimo odgovornim in zaposlenim naročnika.
  • Na osnovi predlogov zaposlenih in naročnika izdelamo končno verzijo kataloga ter ga predamo odgovorni osebi naročnika v izvajanje.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Zniževanje skritih stroškov zaradi nevešče uporabe računalniške tehnologije.
  • Časovne in finančne prihranke zaradi prihodnje večje produktivnosti in kakovostnejših rezultatov dela.
  • Hitrejše in cenejše usklajevanje razvojnih potreb in želja uporabnikov in organizacije.
  • Celovit in s potrebami usklajen sistem priporočenih informacijsko-računalniških znanj in spretnosti.
  • Enostavno obvladovanje in nadgrajevanje ob spremembah informacijske tehnologije.

   

 • KOLEGIJ/SKUPINA ZMORE VEČ

   

  Imate občutek, da bi kolegij/skupina zmogla več? Bi lahko bili člani bolje pripravljeni in učinkoviteje delovno sodelovali? So vam člani v premajhno pomoč pri izvajanju dogovorov? Menite, da nosite preveč odgovornosti? Vas večkrat presenetijo informacije iz »baze«? Vidite še veliko rezerv/potencialov?

   

  CILJI


  Izboljšati komunikacijsko in poslovno učinkovitost članov kolegija ali projektne skupine.

   

  PRIČAKOVANA AKTIVNOST (PRISPEVEK) UDELEŽENCEV


  Vodja kolegija/skupine ima izraženo potrebo za izboljšanje dela kolegija/skupine. Aktivno sodelovanje z vodjem delavnice v pripravi, izvedbi in preveritvi skupinskega dela.

   

  OBSEG SVETOVANJA in DELAVNICE


  16 ur (4–8 srečanj) sodelovanja v delu kolegija/skupine od načrtovanja do izpopolnjevanja.


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV


  Program se izvaja v pomoč direktorju/vodji, da se skozi aktivne metode dela stalno razširjajo sposobnosti udeleženih za doseganje višje kakovosti poslovnih procesov, izdelkov in storitev za končne odjemalce. Uporabljamo različne oblike in sredstva za zastavljanje in doseganje razvojnih in poslovnih ciljev ter upravljanje sprememb zaposlenih za uveljavljanje osebnih in skupnih vizij in strategij. Koraki v programu »Kolegij/skupina zmore več« so vedno organizirani, postopni in načrtovani v povezavi s konkretno prakso sodelujočih in tako takoj preverljivi v kakovosti dela posameznika, skupine in organizacije.

  Okvirni sklopi in obdelane vsebine:

  • Individualna svetovanja in pomoč direktorju/vodji v pripravah in delu kolegija/skupine.
  • Sodelovanje pri delu kolegija kot supervizor so-delovanja, demonstrator, moderator ali predavatelj v vseh fazah delovanja (načrt, izvedba, preveritev, izboljšanje).
  • Izdelava osebnega načrta razvoja za vsakega člana kolegija/skupine za razvoj potrebnih kompetenc, ki bodo krepile skupinsko delo.
  • Po naročilu izdelamo dokumentirano analizo stanja funkcionalnih usposobljenosti zaposlenih in/ali program razvoja zaposlenih po fazah (podjetje, delovna skupina, posameznik; ekonomski, vsebinski, metodični, časovni načrt; kakovost; funkcionalno, splošno znanje in veščine; upravljanje, zadovoljstvo, voditeljstvo...).


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Večje funkcionalne sposobnosti članov kolegija/skupine za učinkovito opravljanje zadanih nalog.
  • Novo znanje in poslovne ideje, predloge izboljšav, inovacije, prihranke.
  • Večjo motiviranost za lasten uspeh in uspeh podjetja, boljše odnose in sodelovanje zaposlenih.
  • Boljše sodelovanje z zaposlenimi, kupci in dobavitelji za boljše poslovne rezultate.

   

 • PODJETNOST IN POSLOVNA ODLIČNOST EFQM

   

  Za organizacijo, ki želi dvigniti poslovanje na višji nivo – še bolj razširiti podjetnost, uveljaviti osebno in družbeno odgovornost ali vstopiti v svet poslovne odličnosti EFQM. Za osebe, ki želijo razvijati lastne ključne kompetence za vseživljenjsko učenje na področjih socialnih in državljanskih kompetenc ter samoiniciativnosti in podjetnosti.

   

  CILJI


  Pridobiti vpogled in spodbude za učinkovito delovanje in povezanost podjetnosti s poslovno odličnostjo EFQM.

   

  PRIČAKOVANA AKTIVNOST (PRISPEVEK) UDELEŽENCEV


  Potreba sodelujočih in organizacij za pospešen osebni in skupni poslovni razvoj.

   

  OBSEG DELAVNICE


  4 ure.


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV


  Podjetnost doma in v poslu – samoiniciativnost v ustvarjalnosti, inovativnosti, sprejemanju tveganj ter samoorganiziranje, motiviranje, načrtovanje, analiziranje, vodenje, delegiranje in sporazumevanje v teoriji in lastni praksi.

  Poslovna odličnost EFQM za pospešen razvoj – načela in merila EFQM, ocena stanja, nadaljnji koraki pri sebi in v okolici. Udeleženci spoznajo načela in merila modela EFQM. Spoznajo pomen usmerjenosti v rezultate, osredotočenosti na odjemalca, voditeljstvo in stanovitnost namena, upravljanje na podlagi procesov in dejstev, pomembnost razvoja in vključevanja zaposlenih, načelo stalnosti učenja, inoviranja in izboljševanja ter razvijanja partnerstva z družbeno odgovornostjo organizacije. Merila (voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi ter ključni rezultati z rezultati zaposlenih, odjemalcev in družbe) za izdelavo samoocene primerjajo z lastnimi izkušnjami.
  Udeleženci si zastavijo osebne in skupne korake v učinkovitejšo podjetnost v skladu s poslovno odličnostjo EFQM.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Praktične primere in spodbude za večjo podjetnost in poslovno odličnost.
  • Nove osebne razvojne korake podjetnosti in odličnosti za doseganje poslovnih ciljev organizacij.

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |