• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • EXCEL ZAČETNI

   

  Pri ročni izdelavi kalkulacij se poleg časovno potratnega načina dela vedno pojavlja dvom, da smo nekaj napačno izračunali. Računalniški program za obdelavo preglednic, MS Excel, vam te dvome v celoti odpravi in močno skrajša čas, potreben za vnos in obdelavo podatkov. To so tudi glavni razlogi za navdušenje vsakega uporabnika, ko se prvič resno sreča s tem izredno uporabnim orodjem. S programom lahko nad vnesenimi podatki izvajamo vrsto matematičnih formul in funkcij, podatke nazorno predstavimo z grafikonom, jih prenašamo v druge preglednice ali programe …

   

  CILJI


  Samostojna izdelava enostavnejših preglednic z uporabo osnovnih matematičnih formul (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) in funkcij (samodejna vsota, povprečje, štetje, minimum, maksimum). Razvrščanje podatkov in njihova predstavitev v grafikonu. Priprava preglednic za tiskanje in njihovo tiskanje v želenem formatu.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnovno poznavanje računalniškega okolja Windows.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Začetni vpogled v računalniške preglednice udeleženci dobijo tako, da s pomočjo Excela izdelajo enostavni tabeli za vodenje prodaje in stroškov. Naprednejša orodja in tehnike dela se spoznajo skozi izdelavo preglednic za izračun zaslužka, prodajnih cen, kilometrine, obračun obveznosti za podjemno pogodbo in pogodbo o avtorskem delu. Funkcije se spoznajo ob analizi rezultatov športnega tekmovanja, prodajo avtomobilov po mesecih nazorno prikažemo z različnimi diagrami in grafikoni … Vse tabele udeleženci shranijo v računalnik ter ob uporabi različnih nastavitev natisnejo na papir.

  • Začetek dela z Excelom – Zagon programa – Delovno okolje – Osnovni princip delovanja – Premikanje po preglednici – Označevanje celic – Odpiranje in shranjevanje zvezkov
  • Osnovne operacije – Vnos številk, besedila, datuma … – Brisanje/dodajanje vrstic/stolpcev – Premikanje – Kopiranje – Samozapolnjevanje
  • Formule in funkcije – Relativno in absolutno naslavljanje – Seštevanje – Odštevanje – Množenje – Deljenje – Samodejna vsota – Povprečje – Štetje – Minimum – Maksimum
  • Oblikovanje celic – Nastavitev formata izpisa –Širina stolpca – Poravnava pisave – Krepko, ležeče, podčrtano – Velikost in oblika pisave – Spojitev celic – Obrobe in senčenje
  • Diagrami in grafikoni – Izdelava – Posodobitev – Sprememba oblike
  • Tiskanje – Nastavitev formata papirja, odmikov od roba in merila – Definiranje področja tiskanja – Predogled – Izpis na papir

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • OSNOVE DELA Z RAČUNALNIKOM

   

  Pisanje in urejanje besedila, iskanje informacij po spletu ter komuniciranje s pomočjo elektronske pošte so najbolj pogosta opravila, za katera se uporablja osebni računalnik v poslovnem in zasebnem okolju. Če k temu dodamo še osnove dela z operacijskim sistemom, pridobimo odlično podlago za uspešen začetek uporabe računalnika.

    

  CILJI


  Spoznati pomen operacijskega sistema ter se naučiti dela z mapami in datotekami. Samostojno pisati in urejati enostavnejše dokumente z Wordom. S pomočjo svetovnega spleta poiskati želene informacije ter pošiljati in pregledovati elektronsko pošto. Dobiti osnovni vpogled v delo z računalniškimi preglednicami.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Računalniško predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno.


  OBSEG SEMINARJA


  25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na seminarju udeleženci napišejo enostavno vabilo, katerega osnovno oblikujejo. V nadaljevanju izdelajo večje število različnih dopisov z vedno bolj zahtevnimi elementi in oblikovanji. Med drugim vanje vnesejo tabele, obrobe, slike … S pomočjo Windowsovega Raziskovalca naredijo svojo mapo na računalniku ter se naučijo pregledovati in urejati datoteke. Udeleženci s pomočjo interneta poiščejo večje število zanimivih informacij ter si za vajo izmenjujejo informacije in datoteke z ostalimi udeleženci seminarja preko elektronske pošte. Osnovni vpogled v računalniške preglednice udeleženci dobijo tako, da s pomočjo Excela izdelajo enostavni tabeli za vodenje prodaje in stroškov.

  • Operacijski sitem – Njegov pomen za delovanje računalnika – Delovno okolje – Delo z okni – Osnovne nastavitve – Nastavitve tiskalnika
  • Delo z mapami in datotekami – Struktura spominskih enot, map in podmap – Delo z Windowsovim Raziskovalcem – Izdelava map in podmap – Kopiranje, premikanje, preimenovanje in brisanje map ter datotek – Koš
  • Začetek dela z Wordom – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje dokumentov – Pisanje teksta in njegovo urejanje – Sprememba pogleda – Tiskanje dokumenta
  • Oblikovanje – Poravnava pisave – Krepko, ležeče, podčrtano – Velikost in oblika pisave – Velikost lista – Odmiki od robov – Razmik med vrsticami
  • Objekti– Vstavljanje tabele – Nastavitev širine stolpcev in vrstic – Oblikovanje tabele – Vstavljanje slik v dokument
  • Naprednejše delo – Tabulatorji – Številčenje strani – Obrobe in senčenje – Črkovalnik – Delo z več dokumenti hkrati
  • Internet – Osnovni princip delovanja interneta – Internet, svetovni splet (WWW) in elektronska pošta – Internet in varnost
  • Svetovni splet – Pomen in sestava spletnega naslova – Hiperpovezave – Delo z internetnim raziskovalcem – Uporaba iskalnikov – Priljubljene strani
  • Elektronska pošta – Delovno okolje programa Outlook – Izdelava in pošiljanje novih sporočil – Priloge – Pregledovanje in urejanje prejetih sporočil – Odgovori in posredovanje prejetih sporočil – Stiki
  • Računalniške preglednice – Zagon programa Excel – Delovno okolje – Osnovni princip delovanja – Izdelava enostavne preglednice

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje programskih orodij udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • EXCEL NAPREDNI

   

  Osnovno znanje MS Excela pogosto ni dovolj za učinkovito obdelavo večje količine podatkov. Lahko se znajdemo pred na videz enostavnim problemom, vendar nam zmanjka znanja za njegovo rešitev oziroma za njegovo reševanje porabimo mnogo več časa, kot bi bilo potrebno. Poglobite vaše znanje Excela in uživajte v izkoriščanju možnosti, ki vam jih nudi.

   

  CILJI


  Samostojna izdelava zahtevnejših preglednic z uporabo različnih funkcij, uporaba predlog in makrojev pri delu, izdelava kompleksnih diagramov in grafikonov. Obdelava podatkov na večjem številu listov ter spoznavanje orodij za lažjo obdelavo večjih tabel.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnove dela z Excelovimi preglednicami in poznavanje računalniškega okolja Windows.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Začetno usklajevanje znanja Excela naredimo s tabelama za izračun prodajnih cen in pripravo cenika. Naprednejša orodja in tehnike dela se spoznajo skozi izdelavo preglednic za izračun zaslužka. Obsežno analizo rezultatov športnega tekmovanja, doseženo prodajo podrobno analiziramo z različnimi diagrami in grafikoni. Za obsežen obračun zmanjšanja vrednosti osnovnih sredstev uporabimo več listov znotraj delovnega zvezka in med njimi izvajamo različne matematične funkcije. Pripravimo (izdelamo) obrazec za izdelavo računa z avtomatičnim izračunavanjem vrednosti in zaščito pred nenamernim spreminjanjem.

  • Ponovitev osnov Excela – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje zvezkov – Vnos številk, besedila, datuma … – Krepko, ležeče – Velikost in oblika pisave – Oblika izpisa števil – Poravnava in spajanje celic – Vrivanje/brisanje vrstic in stolpcev – Obrobe – Premikanje – Kopiranje – Samozapolnjevanje
  • Naprednejše delo – Delo na več listih hkrati – Razvrščanje – Prenos podatkov med delovnimi zvezki
  • Funkcije – Relativno in absolutno naslavljanje – Samodejna vsota – Povprečje – Štetje – Minimum – Maksimum – Funkcija IF – Ugnezdene funkcije
  • Ostalo – Zaklepanje celic in zaščita lista – Razdelitev tabele – Zamrznitev glave/čela tabele – Skrivanje vrstic in stolpcev
  • Zahtevnejši diagrami in grafikoni – Izdelava – Posodobitev – Nastavitev in spreminjanje posameznih delov
  • Predloge – Uporaba - Izdelava – Sprememba
  • Makroji – Izdelava – Uporaba – Bližnjice za zagon
  • Naprednejše tiskanje – Glave in noge – Ponavljanje vrstic na vrhu lista

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL izpita (modul M4).

   

 • EXCEL ZA ZAHTEVNE UPORABNIKE

   

  Ta delavnica je namenjena vsem tistim, ki v Excelu obdelujejo večje količine podatkov oziroma ga imajo zaradi njegove velike uporabne vrednosti pogosto na svojem računalniškem namizju. Povprečen uporabnik izkoristi le manjši del zmožnosti, ki jih ima na voljo MS Excel. V praksi se pokaže, da so to predvsem tiste, ki so namenjene vnosu in prikazu podatkov. Glavna dodana vrednost elektronskih preglednic pa je v obdelavi podatkov in njihovem izkoriščanju za različne potrebe. Delavnica nudi zbir veščin, ki vam bodo odprle neomejene možnosti na tem področju.

   

  CILJI


  Spoznati in uporabljati v praksi manj znane, vendar močno uporabne zmožnosti programa Excel, ki nam lahko v veliki meri olajšajo in pospešijo delo s preglednicami.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Osnove dela z Excelovimi preglednicami in poznavanje računalniškega okolja Windows.


  OBSEG SEMINARJA


  10 šolskih ur (2 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Osnova dela v preglednicah so vneseni podatki. Udeleženci spoznajo na delavnici vrsto orodij, ki lahko pripomorejo k njihovemu lažjemu in bolj natančnemu vnašanju. Za obdelavo večjih količin podatkov spoznajo vrtilne tabele in grafikone ter napredne filtre. Poleg nekaj osnovnih funkcij, ki so domače tudi manj veščim uporabnikom, jih Excel premore več sto. Udeleženci spoznajo kar nekaj izmed teh tudi na tej delavnici. Avtomatizaciji opravil so namenjeni makroji. Ker se vedno več podatkov obdeluje skupinsko, se na delavnici spoznajo z vrsto orodij, ki olajšajo tovrstna opravila.

  • Nadzor vnosa podatkov: nastavitev kriterijev vnosa podatkov – vnos sporočil, vezanih na vnos podatkov – združevanje podatkov v tabelo in določitev njene oblike – pogojno oblikovanje – številski formati po meri.
  • Funkcije: funkcije za datum in čas (TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR) – zaokroževanje števil (ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP) – SUMIF – statistične funkcije (COUNTIF, COUNTBLANK, RANK) – tekstovne funkcije (LEFT, RIGHT, MID, TRIM, CONCATENATE) – VLOOKUP – funkcije za upravljanje podatkovnih baz (DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE) – uporaba 3D-sklica – funkciji AND in OR.
  • Vrtilne tabele in grafikoni: izdelava – filtriranje in sortiranje podatkov v vrtilnih tabelah – združevanje podatkov.
  • Zahtevni diagrami in grafikoni: kombinirani grafikoni – sekundarna os – sprememba merila prikaza in enot – dodajanje slik v grafikon.
  • Napredni filtri: izdelava tabele s pogoji – različne možnosti prikaza filtriranih podatkov.
  • Makroji: izdelava – uporaba – bližnjice za zagon na traku ali orodni vrstici za hitri zagon.
  • Scenariji: izdelava – prikaz, spreminjanje in brisanje scenarijev – izdelava povzetka scenarija.
  • Ostalo: delo s poimenovanimi obsegi celic – uporaba posebnih možnosti lepljenja – povezovanje in uvažanje.
  • Skupinsko delo: sledenje spremembam – sprejemanje in zavračanje sprememb – dodajanje in urejanje komentarjev – skupna raba delovnega zvezka - primerjava in združevanje delovnih zvezkov – zaščita proti urejanju in pregledovanju – skrivanje formul.

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenih znanj v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • TRIKI V EXCELU

   

  Namen tega usposabljanja je, da se osebe, katerim je Excel že postal vsakodnevno nenadomestljivo orodje, spoznajo z nekaterimi dodatnimi in v praksi manj uporabljanimi možnostmi za predstavitev in analizo podatkov. Za vas smo pripravili koristen nabor znanj, ki vas bodo popeljala do novih dimenzij uporabnosti tega priljubljenega orodja.

   

  CILJI


  Spoznati in uporabljati v praksi manj znane, vendar močno uporabne zmožnosti programa Excel, katere nam lahko v veliki meri olajšajo in pohitrijo delo pri obdelavi in predstavitvi večje količine podatkov.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Izdelava in oblikovanje zahtevnejših preglednic s pomočjo programskega orodja MS Excel. Poznavanje Windowsovega Raziskovalca za delo z mapami in datotekami.


  OBSEG SEMINARJA


  5 šolskih ur (1 dan).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Udeleženci seminarja razvrstijo podatke z daljšega seznama podjetij po različnih kriterijih. Filtriranje in izdelovanje poročil delne vsote spoznavajo skozi obdelavo kompleksne tabele evidence prodaje pijač. S pomočjo vrtilnih tabel analizirajo plače v kadrovski evidenci. Za večjo preglednost označijo izstopajoče podatke v evidenci prodaje pijač. Na seznamu zaposlenih imena in priimke iz dveh ločenih stolpcev združijo v enega ter ločijo poštno številko iz podatka, kjer je le-ta prikazana skupaj z nazivom pošte …

  • Razvrščanje podatkov – Osnovno – Napredno
  • Filtriranje podatkov – Samodejen filter – Napredno filtriranje – Filtriranje s prenosom podatkov
  • Delne vsote – Priprava podatkov – Izdelava poročila delnih vsot – Nastavitev različnih možnosti
  • Vrtilne tabele – Izdelava – Oblikovanje – Naknadno spreminjanje parametrov
  • Pogojno oblikovanje – Uporaba obstoječih možnosti – Izdelava lastnih slogov
  • Ostalo – Pisanje na več listov hkrati – Iskanje cilja – Posebno lepljenje – Združevanje/razdruževanje celic z besedilom – Odstranjevanje dvojnikov

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |