• +386 1 280 16 20
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • IZDELOVANJE RAVNINSKIH NAČRTOV (2D)

   

  Vam stranke pošiljajo tehnične načrte v elektronski obliki pa jih ne znate urejati? Za risanje načrtov še vedno uporabljate ravnilo in svinčnik? Zadnji čas je, da se udeležite našega seminarja za izdelovanje ravninskih načrtov z računalniškim programom AutoCad. Na seminarju boste izdelali in izrisali lasten ravninski načrt.

  CILJI


  Samostojna izdelava in urejanje zahtevnejših ravninskih načrtov (2D) s programom AutoCAD, njihova priprava za izris in sam izris na papir.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Poznavanje osnov računalništva in tehničnega risanja.


  OBSEG SEMINARJA


  50 šolskih ur (10 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Udeleženci se na začetku seznanijo z delovnim okoljem AutoCAD-a. V nadaljevanju skozi risanje novih in dorisovanje že obstoječih risb spoznajo vse pomembnejše ukaze za risanje in urejanje 2D risb. Zelo natančno spoznajo delo z risalnimi ravninami, kotiranje, šrafiranje, delo z bloki in atributi, pisanje teksta … Ravno tako se udeleženci naučijo pripraviti risbo za izris na papir in jo tudi izrisati. V zaključnem delu vsak udeleženec prinese svoj tehnični načrt, katerega z računalnikom samostojno nariše ter ob zaključku izriše na papir.

  • Osnove dela z AutoCAD-om – Osnovne informacije o programu – Zagon programa in delovno okolje – Različne možnosti aktiviranja ukazov – Uporaba predlog – Nastavitve v programu – Risalne ravnine – Natančno risanje
  • Risanje – Črte – Konstrukcijske črte – Krogi – Loki – Pravokotniki – Elipse – Mnogokotniki – Točke – Črtovja – Kolobarji – Krivulje
  • Besedila – Izbiranje, priprava in urejanje slogov – Pisanje besedil – Urejanje besedil
  • Šrafure – Različne možnosti izbora površin za šrafiranje – Nastavitev lastnosti – Šrafiranje – Spreminjanje lastnosti
  • Urejanje – Brisanje – Rezanje – Podaljševanje – Delanje vzporednic – Zaokroževanje in posnetje – Premikanje – Kopiranje – Zrcaljenje – Zasuk – Razmnoževanje – Spreminjanje velikosti …
  • Delo z bloki – Izdelava notranjih in zunanjih blokov – Izdelava in uporaba atributov – Vnos blokov – Izvoz atributov
  • Kotiranje – Osnove kotiranja – Vrste kot – Kotirni slogi – Kotirne spremenljivke – Naknadno spreminjanje kot
  • Izrisovanje risbe – Modelni in papirni način dela – Izdelava papirne postavitve – Nastavitev meril – Nastavitev debelin izrisanih črt – Izris na papir

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehniko dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.
  • Pridobljeno znanje je dobra osnova za opravljanje ECDL – CAD izpita.

   

 • OSNOVE DELA Z RAČUNALNIKOM

   

  Pisanje in urejanje besedila, iskanje informacij po spletu ter komuniciranje s pomočjo elektronske pošte so najbolj pogosta opravila, za katera se uporablja osebni računalnik v poslovnem in zasebnem okolju. Če k temu dodamo še osnove dela z operacijskim sistemom, pridobimo odlično podlago za uspešen začetek uporabe računalnika.

    

  CILJI


  Spoznati pomen operacijskega sistema ter se naučiti dela z mapami in datotekami. Samostojno pisati in urejati enostavnejše dokumente z Wordom. S pomočjo svetovnega spleta poiskati želene informacije ter pošiljati in pregledovati elektronsko pošto. Dobiti osnovni vpogled v delo z računalniškimi preglednicami.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Računalniško predznanje za udeležbo na seminarju ni potrebno.


  OBSEG SEMINARJA


  25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Na seminarju udeleženci napišejo enostavno vabilo, katerega osnovno oblikujejo. V nadaljevanju izdelajo večje število različnih dopisov z vedno bolj zahtevnimi elementi in oblikovanji. Med drugim vanje vnesejo tabele, obrobe, slike … S pomočjo Windowsovega Raziskovalca naredijo svojo mapo na računalniku ter se naučijo pregledovati in urejati datoteke. Udeleženci s pomočjo interneta poiščejo večje število zanimivih informacij ter si za vajo izmenjujejo informacije in datoteke z ostalimi udeleženci seminarja preko elektronske pošte. Osnovni vpogled v računalniške preglednice udeleženci dobijo tako, da s pomočjo Excela izdelajo enostavni tabeli za vodenje prodaje in stroškov.

  • Operacijski sitem – Njegov pomen za delovanje računalnika – Delovno okolje – Delo z okni – Osnovne nastavitve – Nastavitve tiskalnika
  • Delo z mapami in datotekami – Struktura spominskih enot, map in podmap – Delo z Windowsovim Raziskovalcem – Izdelava map in podmap – Kopiranje, premikanje, preimenovanje in brisanje map ter datotek – Koš
  • Začetek dela z Wordom – Zagon programa – Delovno okolje – Odpiranje in shranjevanje dokumentov – Pisanje teksta in njegovo urejanje – Sprememba pogleda – Tiskanje dokumenta
  • Oblikovanje – Poravnava pisave – Krepko, ležeče, podčrtano – Velikost in oblika pisave – Velikost lista – Odmiki od robov – Razmik med vrsticami
  • Objekti– Vstavljanje tabele – Nastavitev širine stolpcev in vrstic – Oblikovanje tabele – Vstavljanje slik v dokument
  • Naprednejše delo – Tabulatorji – Številčenje strani – Obrobe in senčenje – Črkovalnik – Delo z več dokumenti hkrati
  • Internet – Osnovni princip delovanja interneta – Internet, svetovni splet (WWW) in elektronska pošta – Internet in varnost
  • Svetovni splet – Pomen in sestava spletnega naslova – Hiperpovezave – Delo z internetnim raziskovalcem – Uporaba iskalnikov – Priljubljene strani
  • Elektronska pošta – Delovno okolje programa Outlook – Izdelava in pošiljanje novih sporočil – Priloge – Pregledovanje in urejanje prejetih sporočil – Odgovori in posredovanje prejetih sporočil – Stiki
  • Računalniške preglednice – Zagon programa Excel – Delovno okolje – Osnovni princip delovanja – Izdelava enostavne preglednice

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje programskih orodij udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

 • IZDELOVANJE PROSTORSKIH RISB (3D)

   

  Ali je prišel čas, ko je smiselno vaše znanje ravninskega risanja nadgraditi? S prostorskimi risbami si lahko pripravite odlično podlago za CNC izdelavo izdelkov, svoje zamisli in ideje pa lahko v prostoru dosti bolj nazorno predstavite … da o vtisu, ki ga s prostorskim prikazom projektov pustite pri vaših strankah, niti ne zgubljamo besed.

  CILJI


  Samostojna izdelava in urejanje prostorskih risb (3D) s programom AutoCAD, njihova priprava za izris in sam izris na papir.


  PRIČAKOVANO PREDZNANJE

   

  Dobro poznavanje ravninskega risanja (2D).


  OBSEG SEMINARJA


  25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur dnevno).


  OKVIRNA VSEBINA in OBDELANA SNOV*


  Po začetnem spoznavanju bistvenih razlik med prostorskim in ravninskim risanjem se udeleženci seznanijo z različnimi možnostmi pogleda na prostorske objekte. V nadaljevanju skozi risanje večjega števila tehničnih risb spoznajo vse pomembnejše tehnike in ukaze za risanje ter urejanje 3D risb. Za bolj realistično predstavitev 3D objektov jim dodajo material, nastavijo osvetlitev in jih osenčijo. Ker brez kotiranja tudi tukaj pogosto ne gre, si ogledamo razpoložljive možnosti ter se naučimo pripraviti risbo za izris na papir. V zaključnem delu udeleženci narišejo svoje lastne 3D načrte.

  • Osnove 3D risanja z AutoCAD-om – Kratka uskladitev predznanja – Možnosti 3D risanja – Prilagoditev AutoCAD-ovega delovnega okolja – Pogledi na prostorske objekte
  • Risanje osnovnih polnih likov – Kvadri – Krogle – Stožci – Cilindri – Klini – Torusi
  • Risanje polnih likov z višanjem – Združitev ploskve za dvig – Dvig po liniji – Dvig po krivulji
  • Risanje polnih likov z vrtenjem – Priprava osnovnega lika – Vrtenje okoli osi
  • Obdelava polnih teles – Union – Subtract – Intersect – Interference – Slice
  • Risanje osnovnih plaščnih likov – 2D Solid – 3D Face – Box – Wedge – Pyramid – Cone – Sphere – Dome – Dish – Torus – Edge – 3D Mesh
  • Risanje plaščnih likov z vrtenjem – Priprava osnovnega lika – Vrtenje okoli osi
  • Urejanje ploskev in objektov – Extrude face – Move faces – Offset faces …
  • Koordinatni sistem – Možnosti uporabe – Optimalne nastavitve
  • Urejanje risbe – Brisanje – Premikanje – Sukanje – Razmnoževanje – Zrcaljenje …
  • Senčenje – Določitev materiala objektom – Postavitev luči – Nastavitev ozadja – Kakovost prikaza – Senčenje
  • Kotiranje v 3D
  • Izrisovanje risbe – Posebnosti za 3D objekte – Priprava risbe za izris – Izris na papir

  *  Tu so navedene le osnovne teme. Vsebina usposabljanja se tekom izobraževanja prilagaja predznanju udeležencev in njihovim naknadno izraženim potrebam. Za zaključene skupine je možno vsebino v celoti prilagoditi željam in potrebam naročnika.


  KAJ PRIDOBITE?

   

  • Delovanje posameznih ukazov in tehnike dela udeleženci spoznavajo na praktičnih primerih, s katerimi se srečujejo tudi v svojem poslovnem okolju. Na koncu tako ne pridobijo le zanesljivega znanja, temveč tudi uporabne primere za nadaljnje delo.
  • Znanje se posreduje, preizkuša in postopno utrjuje skozi ponavljanje postopkov v različnih kombinacijah in v različnih smiselno zaključenih celotah, kar omogoča udeležencem enostaven prenos znanja v njihovo poslovno okolje in maksimalen izkoristek investiranega časa.
  • Na seminarju udeleženci prejmejo literaturo in predloge za delo.
  • Po uspešno končanem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Udeleženci lahko po zaključku usposabljanja koristijo brezplačno telefonsko pomoč in svetovanje.
  • V času, namenjenem utrjevanju snovi, lahko udeleženci delajo na lastnih primerih, kar jim še olajša uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem in zasebnem okolju.

   

© 1989 - 2024 | AGORA d.o.o., podjetje za ustvarjalne komunikacije |